Bruksleden (etapp 16)

Etapp 16 av Bruksleden mellan Trummelsberg och Bockhammar

Etapp 16 av Bruksleden är 7 km lång och går mellan Trummelsberg och Bockhammar. Trummelsberg ligger 6 mil norr om Västerås, mellan väg nr 250 och väg nr 66.

Leden går 3 km i skogsterräng, 2,6 km på grusväg och 1,4 km på liten asfaltsväg. Du startar vid en långsmal vik av Stora Kedjen, går en bra bit utefter sjön Dammen, passerar Staksjöbergen och Ormkärrsberget med en liten tjärn emellan. Sen följer Du grusvägen till Stjärnvik varefter den lilla asfaltsvägen tar Dig den sista biten till Bockhammar.

Vandringen går mestadels genom halvstor tallskog, något äldre hygge och genom fin, öppen större skog. Vyerna är ofta vida och det finns gott om vackra fikaplatser på hällarna. Stor lägerplats med vindskydd finns i Trummelsberg samt ett vindskydd i Bockhammar. Beskriver etappen ytterligare till bilderna nedan. 

Trummelsberg Bruk grundades 1622 och verksamheten pågick till 1907. Malm transporterades från gruvor i Norberg till Trummelsberg där den smältes ned till tackjärn i masugnen. För att smälta järnmalmen krävdes hög temperatur, skogarna i omgivningarna höggs ner och man anlade milor, där man förbrände veden så att träkol erhölls.  En stångjärnssmedja fanns också i Trummelsberg. Tack- och stångjärnet fraktades sedan vidare på pråmar till Färna Bruk.

En stångjärnssmedja med tre hamrar och fem härdar anlades 1607 i Bockhammar. I hamrarna användes s k välljärn. Välljärnet framställdes genom att man smälte ner tackjärn och renade det så att kol- och föroreningshalten sänktes från 4-5% till 2%, en metod som kallas färskning. Av stångjärnet tillverkades sedan olika järnföremål. I slutet av 1870-talet lades driften ner i Bockhammar.

Men Bockhammar är ändå mest känt för Ebba Brahes lusthus, som är Sveriges äldsta bevarade lusthus, byggt 1636. Ebba Brahe var under en lång tid ägare till bruket som hon ärvde efter sin far Magnus Brahe. Många legender finns om Ebba Brahe. I sin ungdom upplevde hon en romantisk kärlekshistora med kung Gustav II Adolf men giftermål förhindrades av konungens mor. Hon gifte sig istället med fältherren Jacob de la Gardie och paret fick 14 barn.

Karta över sträckan kan Du skriva ut på www.bruksleden.se.