Bruksleden (etapp 19)

Bruksleden etapp 19 mellan Kolpen och Örtjärnen

Denna etapp är 12 km lång med en fördelning på 50% stig och 50% små grusvägar. Etappen börjar vid sjön Kolpen och stigen går först genom ung tallskog och följer sedan en bäckravin genom tät granskog fram till väg 68 mellan Skinnskatteberg och Fagersta. Strax kommer Du ner till Storsjöns strand med en fin badplats och leden går sedan genom åkerbruksmark på fina stigar och småvägar. Ett kort parti går stigen i ett område med högt gräs och små lövträd, cirka 300 m, men sedan kommer Du åter in i fin skog. Sen följer en grusvägsvandring på 1700 m där Du kan blicka ut över Storsjön. Du lämnar landsvägen och det bär uppför ett gammalt hygge, sedan går Du i öppen storskog och även i mindre skog i 2 km. Därefter följer tre små grusvägar om 4 km. Efter 1 km gående på stig är Du sedan framme vid den vackra Örtjärnen.

En omväxlande etapp som rekommenderas varmt. Trots mycket regnande gick det att gå torrskodd.