Bruksleden (etapp 17)

Etapp 17 av Bruksleden mellan Bockhammar och Skinnskatteberg

Sträckan är närmare 8 km och startar i det idylliska Bockhammar, som ligger cirka 6 mil norr om Västerås och 2 mil söder om Fagersta. Här finns ett mysigt café som har öppet varje dag 9/6-12/8 samt helgöppet 5/5-3/6 och 18/8-9/9, klockan 12-17. Man säljer hantverk och även lite blommor.

I den intilliggande dammen i Bockhammarsån ligger Ebba Brahes lusthus, Sveriges äldsta bevarade lusthus, byggt 1636. Ebba Brahe var under en lång tid ägare till Bockhammars bruk som hon ärvde efter sin far Magnus Brahe. Många legender finns om Ebba Brahe. I sin ungdom upplevde hon en romantisk kärlekshistoria med kung Gustav II Adolf men giftermål förhindrades av konungens mor. Hon gifte sig istället med fältherren Jacob de la Gardie och paret fick 14 barn.

Bockhammars bruk anlades 1607 med en stångjärnssmedja med tre hamrar och fem härdar. I hamrarna användes s k välljärn. Välljärnet framställdes genom att man smälte ner tackjärn och renade det så att kol- och föroreningshalten sänktes från 4-5% till 2%, en metod som kallas färskning. Av stångjärnet tillvekades sedan olika järnföremål. I slutet av 1870-talet lades driften ner i Bockhammar.

Skinnskatteberg är en kommun med 4400 invånare. Samhället ligger vackert mellan sjöarna Övre och Nedre Vättern. Här finns en fin herrgård från 1700-talet med skogsmästarutbildning. Körstämman i Skinnskatteberg är vida känd och konserter hålls på herrgårdsängen. I samma område finns även kyrkan från 1865 och hembygdsgården från 1860. Skinnskatteberg är ett gammalt brukssamhälle där bruket drevs från 1626 till 1909.

Ledbeskrivning

Leden går inledningsvis genom låg, ganska tät tallskog. Efter 1,2 km kommer Du till en grusväg som Du följer en halv km. Små småningom går Du i storskog med fina gläntor och når efter 1,4 km Getberget. Ett hav av stenar täcker sluttningen av Getbergets västra sida. Sedan följer ett par mindre höjdpartier med öppen fin skog och efter ytterligare 1,2 km kommer Du till Bastumossen. Leden går sedan i en hyggeskant varefter den sedan går en del utför i fin skog fram till Älg-Eriks stuga. Du kan vika av från leden mellan Bastumossen och Älg-Eriks stuga och gå 400 m till Bastusjön. Där finns en vacker grillplats. Sträckan mellan Bastumossen och Älg-Eriks stuga mäter 1800 m. Sedan återstår en knapp km skogsvandring och 700  m grusvägsvandring innan Du är framme vid slutmålet i Borntorpet, cirka 2 km från Skinnskattebergs kommun.

Karta över leden kan Du skriva ut på www.bruksleden.se.