Kategorier

Bruksleden (etapp 20)

Etapp 20 av Bruksleden mellan Harplekartorp och Örtjärnen

Etapp 20, som beskrivs nedan, är 9,5 km lång och väldigt omväxlande. Den börjar vid väg 233 mellan Skinnskatteberg och Malingsbo och slutar vid den vackra sjön Örtjärnen. I början är vegetationen tät, lite exotisk, men strax vandrar Du i storskog. Ganska snart kan Du sitta ner vid vindskydden i Stråtbo och ta igen dig innan du börjar klättringen upp till Matkullens topp. Njut av utsikten här ett tag innan Du går vidare genom en vacker gammelskog på baksidan av Matkullen.  Efter knappt en kilometer öppnar sig skogen och Du kommer fram till ett resterna av ett gammalt torpställe, Björktorp, mycket intressant om man är historiskt intresserad. Därefter vandrar Du genom omväxlande ung- och gammelskog varefter leden ansluter till en skogsväg.   Tre små  kuperade skogsvägar följs sedan i 4 km. Då vägen möter leden mellan Malingsbo och Örtjärnen viker Du av på den och har då 1 km att gå till Örtjärnen genom vacker storskog.  Leden är omlagd de sista 5 km men tydlig vägvisning är uppsatt. 

Väl framme vid Örtjärnen kan Du välja rastplatsen med två vindskydd på udden eller rastplatsen längre in i viken med ett vindskydd. Örtjärnen är en långsmal sprickdalssjö med branta stränder och vattnet är klart och friskt. Trevlig tur!